Rescue Days

Rescue Days

Rescue Days

 

statystyka

Zniszczone pojazdy:

podczas seminariów: 156
podczas innych zajęć: 20
Razem: 176

W seminariach
uczestniczyli ratownicy z:

Jednostek OSP 173
Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych 79
Zakładowych Służb Ratowniczych 6
Razem: 252